Groep 1-2


Basisschool de Glundering heeft in het schooljaar 2022-2023 drie heterogene groepen 1/2.

De groepen zitten in de laagbouw van onze school en hebben vanaf de kleuterspeelplaats met twee groepen toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren en spelen en een eigen gymzaal.

De groepen 1 hebben op vrijdag de hele dag geen les.

De verdeling van de groepen:

 

 

Groep 1/2 A

Aan deze groep wordt les gegeven door Juffrouw Sonja Geelen. 

 
Juffrouw Sonja

 

 

Groep 1/2 B

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Annie Lenders-Giesbertz. 
 
 

Juffrouw Annie

"Vanaf 4 jaar brengen kinderen veel tijd door op school, een grote verandering voor het kind maar ook voor de ouders.

Daarom vind ik het heel belangrijk dat de school een fijne, warme en veilige plek is. Ik investeer intensief in het bouwen aan een vertrouwensband met kinderen en ouders.

De kleuterperiode is een unieke levensfase waarin een kind al spelend de wereld om zich heen verkent. Het spel, het driedimensionale leren is hierin heel belangrijk.

Het spelen en construeren is een belangrijke voorwaarde voor het cognitieve leren. De weg van kunnen naar kennen.

Ik heb veel vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind.

Als groepsleerkracht blijf  ik ervoor waken dat met het implementeren van alle onderwijsvernieuwingen de identiteit van de kleuter behouden blijft."    

 

Groep 1/2 C

Aan deze groep wordt les gegeven door juf Anke de Hilster. 
 

Juffrouw Anke

"Ik vind een positieve en gezellige sfeer belangrijk in de groep. Kinderen leren het beste wanneer zij zich veilig voelen op school, zichzelf kunnen zijn in de groep en wanneer zij met plezier naar school komen. In de groep gelden structuren en regels. Dit is mede van belang voor een veilige en vertrouwde sfeer. Maar ook duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden spelen een grote rol. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor eigenheid, voor verschillen tussen kinderen. Bij de kleuters gebeurt het leren betekenisvol en spelenderwijs, in ons onderwijs maken we gebruik van betekenisvolle thema's die passen bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren met en van elkaar. Daarom wordt er regelmatig samengewerkt en worden de kinderen gestimuleerd elkaar te helpen. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te laten zien tijdens de verschillende activiteiten. Ik vind het belangrijk om een goede vertrouwensband op te bouwen met de kinderen en ouders, hier werken we samen aan"