Groep 5

Basisschool de Glundering heeft in het schooljaar 2022-2023 een homogene groep 5.

De groep zit in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokaal. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

De bezetting van de groep:

  

Groep 5

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Theo Claessens. 
 

Meester Theo 

"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.

Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.

Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders."