Groep 7-8

Basisschool de Glundering heeft in het schooljaar 2022-2023 twee heterogene groepen 7-8.

De groepen zitten in de tweede laag van de hoogbouw van onze school en heeft vanaf de speelplaats toegang tot hun lokaal. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.


Groep 7-8 A
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Inge Hobus en meester Rick Graus


Juf Inge

"Vanaf de kesrtvakantie van het vorige schooljaar ben ik werkzaam op bassisschool de Glundering in groep 4-5. Een nieuwe uitdaging, waar ik erg enthousiast over ben.
Binnen het geven van onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de klas. Dat ze zich gezien en gehoord voelen, omdat dat er naar mijn idee mede voor zorgt dat leerlingen zo optimaal mogelijk leren en met plezier naar school komen. Naast het plezier in onderwijs hoop ik kinderen bij te brengen dat ze in 'mijn' klas mogen zijn wie ze zijn en dat ze hun talenten leren (h)erkennen. Ieder kind is uniek en dat maakt onderwijs naar mijn mening zo mooi, dat we van en met elkaar kunnen leren."


Meester Rick
"Ik ben Rick Graus, 29 jaar, en woon in het Limburgse Grashoek (Gemeente Peel en Maas). Nadat ik eerder een opleiding commerciële economie heb afgerond, kwam ik er alvrij snel achter dat dit niet iets is wat ik de rest van mijn leven wilde doen... Maar wat dan wel, en hoe? vroeg ik mezelf af. Na een aantal jaar in verschillende sectoren te hebben gewerkt (retail en tuinbouw) ben ik eindelijk (ik twijfelde er al langer over) aan de slag gegaan met de pabo op Hogeschool Kempel in Helmond. Al vrij snel bleek dit een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt! Ik haal nu veel meer voldoening uit mijn werk dan ik ooit heb gedaan in eerdere banen. Dát was waar ik op zoek naar was! Inmiddels is dit mijn derde jaar als leerkracht en leer ik dagelijks bij.

Het liefst probeer ik ervoor te zorgen dat ik op de individuele behoeftes van kinderen inga, zonder daarbij de behoeftes van de groep tekort te doen. Dit is soms lastig, maar een mooie uitdaging die zeker de moeite waard is! Daarnaast vind ik het persoonlijk erg belangrijk dat wij als mens allemaal anders zijn en dat wij dat elkaar ook láten zijn. Wij zijn allemaal uniek en daarin ligt juist onze kracht. Eigenheid is waar ik voor sta, als leerkracht, maar ook als mens.

Ik hoop dat we er samen een inspiratievolle, leerzame en mooie tijd van gaan maken!"

 

Groep 7-8 B

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Mike van Malssen en juf Miriam Heuvelmans.    

 

Meester Mike 

"In het onderwijs dat ik aanbied vind ik het belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.  Ik wil leerlingen laten leren op een manier die hen motiveert. Dit door aan te sluiten bij de talenten en belevingswereld van de leerlingen. Door deze motivatie over te brengen, hoop ik dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken om naar school te komen en te willen leren. Dit alles dient te gebeuren in een veilige en sfeervolle leeromgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat er gekeken wordt naar de groep in zijn geheel, maar ook naar ieder kind als individu met zijn of haar kwaliteiten."


Juffrouw Miriam
"Ieder kind is uniek. Ieder individu heeft op zijn/haar gebied hulp nodig om goed verder te groeien in de ontwikkeling.
Het is belangrijk dat er op school, in de klas een prettig pedagogisch klimaat heerst. Een prettige sfeer waar de kinderen zich fijn en veilig voelen.
Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontplooien.
Vooral kijkend naar wat een kind allemaal goed kan. De talenten ontdekken en deze inzetten vind ik belangrijk. Ik wil altijd het beste uit het kind halen. Steeds op zoek gaan naar oplossingen. Ervoor zorgen dat het kind succeservaringen opdoet welke ten goede komen een het welbevinden van het kind.
De goede verbinding die we samen maken, zorgt voor een veilig gevoel, een gevoel van mogen zijn wie hij/zij is en de hulp krijgen die ze wensen. In een klas is dit alles zo belangrijk en moet goed blijven observeren, signaleren en vervolgens de juiste tools inzetten om de lessen zo uitdagend en leerzaam mogelijk te maken. De kinderen leren elke dag weer bij maar ik als leerkracht zelf ook.
Als ik kijk naar de ervaringen die ik afgelopen jaren op verschillende werkplekken heb mogen opdoen zie ik steeds een stukje verbreding. Verbreding in de zin van steeds meer zien wat de kinderen jou willen laten zie of van je vragen. Leren wat kinderen nodig hebben, luisteren naar de kinderen waarom ze iets lastig vinden of bepaald gedrag vertonen. Kijken hoe je de kinderen zo goed mogelijk met de juiste hulpmiddelen kunt lesgeven en begeleiden.
Ik vind het belangrijk kinderen breder te zien dan op één vlak. Niet alleen de leerresultaten bekijken maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling en de thuissituatie. Kinderen laten stralen, daar doe ik het voor. En dit in samenwerking met het hele team en jullie als ouders."