Algemene Informatie

Op 1 augustus 2000 is basisschool de Leerlingst ontstaan uit een fusie van de basisscholen Sint Franciscus en In de Bremmen uit Haelen en Sint Servatius uit Nunhem. Sinds augustus 2002 zijn we gehuisvest onder één dak: De Leerlingst. Onze naam is eenvoudig te verklaren: Het schoolgebouw ligt in de wijk De Lingst. Sinds februari 2023 heeft er een naamsverandering plaatsgevonden en heeft de school (onderdeel van het kindcentrum) voortaan de Glundering.

Het team heeft een missie en een visie geformuleerd en vijf pijlers waarlangs wij ons onderwijs inrichten. Met andere woorden, waar staat De Glundering voor?

 
  • Brede talentontwikkeling
  • Creativiteit
  • Kennis en vaardigheden
  • Leren Leren
  • Identiteitsontwikkeling

 

Wat betekent dit voor ons als basisschool en voor ons leerkrachthandelen?

Ook hebben we uitvoerig met elkaar gesproken over hoe we met elkaar willen omgaan. 

 

Over al deze zaken en ook de praktische zaken (zoals schooltijden, vakanties e.d.) staat het nodige geschreven in onze schoolgids.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de schoolgids voor het huidige schooljaar.

Voor meer informatie klik hier.