Missie

 

Missie-kern

Ons Kindcentrum is er voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Wij besteden veel aandacht aan het individuele kind (passend onderwijs). Ons KC staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

 

Slogan en kernwaarden

Om onze visie kracht bij te zetten doen we dit met 1 slogan voor ons KC: 

 

"Samen toekomstgericht spelen, leren en ontwikkelen"

 

Ieder kind heeft het recht om zijn eigen talent(en) te mogen ontdekken. Het kind mag binnen ons KC ontdekken wie het wil zijn en gaan beseffen dat het mag zijn wie hij/zij is. 

Belangrijk binnen onze missie is:

  • We sluiten aan bij de capaciteiten en talent(en) van ieder kind. 
  • We respecteren dat iedereen anders is. We hebben dus ook respect voor andere waarden en normen.
  • Elk kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. Ouders en leerkrachten ondersteunen de kinderen hierin. 
  • We werken en denken oplossingsgericht. 
  • Kinderen ontdekken spelenderwijs samen te leven en samen te werken.   

 

De kernwaarden binnen ons KC zijn:

# Passie
# Plezier

Dit is wat de werknemers uitstralen binnen ons IKC. De woorden passie en plezier zijn weer onderverdeeld in een woordveld om deze woorden nog duidelijker te maken.

Ga verder naar: VISIE