Onderwijs Ondersteunend Personeel

 


Juffrouw Nina Lijsen (leraarondersteuner groepen 1/2)

"Mijn doel in het onderwijs is positiviteit, denkend in oplossingen. Iedere leerling is uniek en iedere leerling kan schitteren. Elke leerling heeft een andere aanpak nodig. Mijn taak als onderwijsassistent is het ondersteunen van collega's, maar vooral het plezier van onderwijs overbrengen aan leerlingen. Het samenwerken met leerlingen en een steentje bijdragen aan hun ontwikkeling geeft me energie. Het maakt me blij om vooruitgang te zien en het geeft me uitdaging om samen stappen te zetten in de ontwikkeling van de leerling. Samenwerken vind ik erg belangrijk, de leerling doet het niet alleen. We werken samen aan zijn/haar ontwikkeling. Mijn motto is: 'trek iets positiefs aan, dat past altijd.' Met positiviteit kom je erg ver in het leven."

 

Juffrouw Joanna Brulinska (leraarondersteuner groepen 1/2 en 7/8)
 

"Mijn passie is de kinderen, hun ontwikkeling en de groei daarin.

Bij mij kunnen de kinderen zijn wie ze zijn, ze mogen fouten maken en ervan leren. We pakken de moeilijkere stukjes bij elkaar en proberen er  weer een geheel van  te maken.

Ik geef extra aandacht, daar waar het nodig is. Elke dag bied  ik nieuwe kansen om weer iets nieuws te leren.

Een veilig en vertrouwd  gevoel geven, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en bijstaan in de dagelijkse uitdagingen die de school biedt zijn voor mij de belangrijkste doelen.

Een kind die na een dag op school met een lachend gezicht naar huis gaat.

Dat is wat ik elke dag probeer te bereiken. Dit doe ik door middel van positieve benadering in het contact met de kinderen, de kwaliteiten van de kinderen te benadrukken en hun talenten in kracht om te zetten.

Een trots gezicht van een kind omdat hij/zij weer iets nieuws geleerd heeft.

Ik wil aan kinderen laten zien dat leren leuk kan zijn, ook als het niet altijd even gemakkelijk gaat. Dat doe ik door spelenderwijs aan de slag te gaan. Het geven van extra uitleg, samen oefenen en samen zoeken naar oplossingen, zijn daar voorbeelden van. Samen met de leerkracht en het kind, zorgen we ervoor dat de lessen worden aangepast op het individu. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen."
 

Juffrouw Charlotte Vrancken (onderwijsassistente)
 

"Iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind is voor mij een grote drijfveer waarom ik voor dit beroep heb gekozen. Ik ben ervan overtuigd dat vanuit ontspanning, positiviteit en een veilig klimaat de beste leersituatie gecreëerd kan worden. Ik krijg energie van net dat beetje extra te bieden waar het nodig is. Elk kind, elk karakter is anders en dat is prachtig. Ik gun elk kind dat het comfortabel met zichzelf mag zijn en zich naar zijn/haar eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Hierbij ligt mijn kracht op de juiste wijze begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling."
 

Juffrouw Mirjam Claessen-Meijers (administratieve ondersteuning)

 

"Ik ondersteun het managementteam bij diverse administratieve werkzaamheden en zult u mij vast wel eens aan de telefoon krijgen. Het is een afwisselende baan waarbij ik geniet van het plezier en enthousiasme van de kinderen om mij heen. Ik ben werkzaam op De Glundering in Haelen en De Zjwiek in Roggel."

  

Meester Ruben van Erp (conciërge)

 

"Ik vind het erg leuk om de kinderen iedere dag met plezier naar school te zien komen. Ook ben ik er erg trots op dat ik kan bijdragen aan een prettige omgeving om te leren."

 

 

Mw. Magda Bex (interieurverzorgster)