PBS

Elk kind groeit van een compliment!

 

Dat is de kern van het project PBS, waar de Leerlingst expliciet aandacht aan besteedt. Positive Behaviour Support, waarbij positief gedrag wordt aangeleerd en beloond.

 

We gaan er te snel van uit dat kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen in bepaalde vrije situaties. Op dit moment zijn we als team bezig om voor alle ruimtes in en buiten school duidelijke gedragsregels op te stellen. Duidelijk niet in de sfeer van: dit mag niet en dat moet je niet doen. Maar veel meer: als we de handen bij ons houden in de gang, niet met tassen zwaaien, kunnen we een ander geen pijn doen. Daarmee wordt rust in school gecreëerd. Grondlegster van het project is dr. Annemieke Golly, gepromoveerd op interventie en beheersing bij antisociaal gedrag aan de universiteit van Oregon. De gedragstechnieken, waar vanaf nu ook op de Leerlingst meer aandacht besteed wordt zijn onder andere door haar toedoen succesvol geworden in De Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Zweden en andere landen.

Ondanks de nadruk op behaviour/gedrag is de stellige overtuiging van dr. Golly dat een school er is om te leren en dat moet door positieve gedragsbeïnvloeding zo effectief mogelijk worden. Rust in een school, met duidelijke gedragsregels bevordert een positief leerklimaat. Met het gedragsteam zullen we maandelijks bekijken waar extra inzet nodig is en waar het goed gaat. Dit zullen we vervolgens weer delen met het team.