Groepen 1-2


Kindcentrum de Glundering heeft in het schooljaar 2024-2025 drie kleutergroepen.

De groepen zitten in de laagbouw van onze school en hebben vanaf de kleuterspeelplaats met twee groepen toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren en spelen en een eigen gymzaal.

De groepen 1 hebben op vrijdag de hele dag geen les.

De verdeling van de groepen:

 

 

Groep 1A

Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Anke de Hilster en juffrouw Catherine Hendrikx
 

Juffrouw Anke 
"Ik vind een positieve en gezellige sfeer belangrijk in de groep. Kinderen leren het beste wanneer zij zich veilig voelen op school, zichzelf kunnen zijn in de groep en wanneer zij met plezier naar school komen. In de groep gelden structuren en regels. Dit is mede van belang voor een veilige en vertrouwde sfeer. Maar ook duidelijkheid, zelfstandigheid, uitdagen en begeleiden spelen een grote rol. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor eigenheid, voor verschillen tussen kinderen. Bij de kleuters gebeurt het leren betekenisvol en spelenderwijs, in ons onderwijs maken we gebruik van betekenisvolle thema's die passen bij de leef- en belevingswereld van de kinderen. Kinderen leren met en van elkaar. Daarom wordt er regelmatig samengewerkt en worden de kinderen gestimuleerd elkaar te helpen. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te laten zien tijdens de verschillende activiteiten. Ik vind het belangrijk om een goede vertrouwensband op te bouwen met de kinderen en ouders, hier werken we samen aan"  Groep 1B

Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Annie Lenders-Giesbertz en juffrouw Sonja Geelen.
  

Juffrouw Annie

"Vanaf 4 jaar brengen kinderen veel tijd door op school, een grote verandering voor het kind maar ook voor de ouders.

Daarom vind ik het heel belangrijk dat de school een fijne, warme en veilige plek is. Ik investeer intensief in het bouwen aan een vertrouwensband met kinderen en ouders.

De kleuterperiode is een unieke levensfase waarin een kind al spelend de wereld om zich heen verkent. Het spel, het driedimensionale leren is hierin heel belangrijk.

Het spelen en construeren is een belangrijke voorwaarde voor het cognitieve leren. De weg van kunnen naar kennen.

Ik heb veel vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van het kind.

Als groepsleerkracht blijf  ik ervoor waken dat met het implementeren van alle onderwijsvernieuwingen de identiteit van de kleuter behouden blijft."    

 

 

Groep 2

Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Kim van Roij. 
 

Juffrouw Kim
"Als leerkracht van een kleutergroep vind ik het belangrijk om een vertrouwde en veilige omgeving te creëren voor de leerlingen. Ik sta ervoor dat leerlingen zich gehoord voelen en investeer daarom veel tijd in het opbouwen van een goede relatie met de groep. Op school wordt er spelenderwijs geleerd waarbij we de lessen betekenisvol maken door ze boeiend en thematisch aan te bieden. Hierbij houd ik ervan om mijn eigen creativiteit weg te zetten binnen de lessen. Leerlingen leren met én van elkaar en op school krijgen ze hier tijdens verschillende activiteiten de ruimte voor. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedere leerling de kans krijgt om zijn of haar eigen unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De juiste begeleiding is hierbij van belang en ik zorg er dan ook met veel plezier voor dat elke leerling zich gezien en gewaardeerd voelt."