Groepen 3-4-5

We hebben in het schooljaar 2024-2025 twee homogene groepen 3, een groep 4/5 en een groep 5.

De groepen 3 en 4/5 zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Groep 5 zit op de eerste etage en gaat via de trap naar hun lokaal. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

 

De verdeling van de groepen:

 

Groep 3A

Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Eline Verstappen

Juffrouw Eline
"Ik vind het belangrijk dat leerlingen zich later goed in de maatschappij kunnen voortbewegen. Daarom wil ik ze dit ook graag met kleine stapjes leren. Hierbij bind ik het belangrijk om dit onder de missie van De Glundering te doen, met Passie en Plezier. Dit vind ik erg belangrijk in het onderwijs. Leerlingen moeten met plezier naar school komen, zodat ze ook openstaan om nieuwe dingen te leren. Hierbij is het belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn en ook weten dat ze fouten mogen maken. Ik vind het erg leuk om een onderdeel te zijn van de ontwikkeling van de kinderen en hierbij te mogen helpen."Groep 3B

Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Nathalie van Zon-Schreurs en juffrouw Lieke Weekers

 

Juffrouw Nathalie 

"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."  
 

Juffrouw Lieke 

"In het schooljaar 2018-2019 ben ik gestart  op basisschool de Leerlingst, nu de Glundering!

Dat het kind zich fijn en geaccepteerd voelt staat bij mij hoog in het vaandel.

Ik vind het belangrijk om een klimaat te creëren waarin het kind zichzelf kan zijn, waar plezier wordt gemaakt, waar wordt samengewerkt, waar respect is voor elkaar, waarin ruimte is voor de talenten én leerdoelen van het kind en waarin het kind zich veilig voelt. Naar mijn mening komt het kind tot leren wanneer de fundering stevig is en pas daarna kan er op worden gebouwd. Dit schooljaar ben ik werkzaam in alle groepen. Dit houdt in dat ik uw kind net dat beetje extra kan bieden op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Ik ben als het ware de helpende handen van de leerkracht in de klas. Ik heb zin om er een leerzaam, leuk en vooral een top schooljaar van te maken, waarin veel wordt samengewerkt."

 

 

Groep 4/5

Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Inge Hobus.

 

Juffrouw Inge 

Binnen het geven van onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de klas. Dat ze zich gezien en gehoord voelen, omdat dat er naar mijn idee mede voor zorgt dat leerlingen zo optimaal mogelijk leren en met plezier naar school komen. Naast het plezier in onderwijs hoop ik kinderen bij te brengen dat ze in 'mijn' klas mogen zijn wie ze zijn en dat ze hun talenten leren (h)erkennen. Ieder kind is uniek en dat maakt onderwijs naar mijn mening zo mooi, dat we van en met elkaar kunnen leren."


Groep 5

Aan deze groep wordt lesgegeven door meester Theo Claessens. 
 

Meester Theo

"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.

Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.

Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders."