Groepen 6-7-8

In het schooljaar 2024-2025 hebben we een homogene groep 6, een homogene groep 7 en een homogene groep 8.

De groepen zitten op de eerste etage en gaan via de trap naar hun lokaal. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Voor de verwerking maken we gebruik van het stiltelokaal, de tussenruimten, de gangen, het theater en het handvaardigheidslokaal.

 

Groep 6
Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Amber ThelenGroep 7
Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Demi Boogaard    

 

Juffrouw Demi

"De kernwaarden van basisschool De Glundering zijn Passie en Plezier en dit zijn twee dingen die ook ik heel belangrijk vind. Het is fijn als je plezier hebt in wat je doet en dat je dit met elkaar doet. Passie valt hier ook onder, want als je iets met passie doet dan heb je plezier. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en met een goed gevoel naar school gaat."

 

 

Groep 8

Aan deze groep wordt lesgegeven door meester Mike van Malssen

 

Meester Mike

"In het onderwijs dat ik aanbied vind ik het belangrijk dat de leerlingen samen kunnen werken, maar ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.  Ik wil leerlingen laten leren op een manier die hen motiveert. Dit door aan te sluiten bij de talenten en belevingswereld van de leerlingen. Door deze motivatie over te brengen, hoop ik dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken om naar school te komen en te willen leren. Dit alles dient te gebeuren in een veilige en sfeervolle leeromgeving. Hierbij vind ik het belangrijk dat er gekeken wordt naar de groep in zijn geheel, maar ook naar ieder kind als individu met zijn of haar kwaliteiten."