Cluster 3-4

We hebben in het schooljaar 2023-2024 twee homogene groepen, groep 3 en groep 4.

De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokalen. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

De verdeling van de groepen:

 

Groep 3

Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Nathalie van Zon en juffrouw Sanne Timmers.

 

Juffrouw Nathalie 

"Een veilige en vertrouwde omgeving creëren staat bij mij hoog in het vaandel. Dit doe ik door vanuit mij als persoon rust uit te stralen, veel structuur aan te bieden en kinderen altijd op een opbouwende manier te benaderen. Elke dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen om weer iets nieuws te leren en te ontdekken. Dit doe ik door middel van een leeromgeving te creëren waarin alle kinderen op hun eigen niveau kunnen leren op een spelenderwijze manier."  
 

Juffrouw Sanne
 "Ik vind het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn. Ieder kind is uniek en ieder kind kan met zijn/haar eigen talenten iets moois toevoegen aan de groep. Een positieve insteek staat bij mij hoog in het vaandel: laten we samen benoemen wat er al goed gaat, zodat elk kind kan glunderen van trots. Daarbij is fouten maken helemaal niet erg, want "van proberen kun je leren!" We leren samen met vallen en opstaan, door elkaar te helpen en samen te werken, maar vooral door samen veel plezier te maken. Een duidelijke structuur, rust en een goede balans tussen hard werken en ontspanning helpen hierbij en dit laat ik dan ook graag terugkomen in mijn onderwijs."

 

Groep 4

Aan deze groep wordt lesgegeven door juffrouw Inge Hobus en juffrouw Lieke Weekers. Vanaf januari worden ze ondersteund door meester Joep Verstegen.

 

Juffrouw Inge 

Binnen het geven van onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in de klas. Dat ze zich gezien en gehoord voelen, omdat dat er naar mijn idee mede voor zorgt dat leerlingen zo optimaal mogelijk leren en met plezier naar school komen. Naast het plezier in onderwijs hoop ik kinderen bij te brengen dat ze in 'mijn' klas mogen zijn wie ze zijn en dat ze hun talenten leren (h)erkennen. Ieder kind is uniek en dat maakt onderwijs naar mijn mening zo mooi, dat we van en met elkaar kunnen leren."


Juffrouw Lieke 

"In het schooljaar 2018-2019 ben ik gestart  op basisschool de Leerlingst, nu de Glundering!

Dat het kind zich fijn en geaccepteerd voelt staat bij mij hoog in het vaandel.

Ik vind het belangrijk om een klimaat te creëren waarin het kind zichzelf kan zijn, waar plezier wordt gemaakt, waar wordt samengewerkt, waar respect is voor elkaar, waarin ruimte is voor de talenten én leerdoelen van het kind en waarin het kind zich veilig voelt. Naar mijn mening komt het kind tot leren wanneer de fundering stevig is en pas daarna kan er op worden gebouwd. Dit schooljaar ben ik werkzaam in alle groepen. Dit houdt in dat ik uw kind net dat beetje extra kan bieden op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Ik ben als het ware de helpende handen van de leerkracht in de klas. Ik heb zin om er een leerzaam, leuk en vooral een top schooljaar van te maken, waarin veel wordt samengewerkt."