Cluster 5-6

Basisschool de Glundering heeft in het schooljaar 2023-2024 een homogene groep 5 en een homogene groep 6.

De groepen zitten in de eerste laag van de hoogbouw van onze school en hebben vanaf de speelplaats toegang tot hun lokaal. Per twee groepen hebben de groepen de beschikking over een eigen toiletruimte.

Verder hebben we verwerkingsruimtes, waar kinderen in groepjes kunnen leren (bijv. op de computer) en spelen en een eigen handenarbeidlokaal.

De bezetting van de groepen:

  

Groep 5
Aan deze groep wordt les gegeven door juffrouw Eline Verstappen.

Juffrouw Eline
"Ik vind het belangrijk dat leerlingen zich later goed in de maatschappij kunnen voortbewegen. Daarom wil ik ze dit ook graag met kleine stapjes leren. Hierbij bind ik het belangrijk om dit onder de missie van De Glundering te doen, met Passie en Plezier. Dit vind ik erg belangrijk in het onderwijs. Leerlingen moeten met plezier naar school komen, zodat ze ook openstaan om nieuwe dingen te leren. Hierbij is het belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn en ook weten dat ze fouten mogen maken. Ik vind het erg leuk om een onderdeel te zijn van de ontwikkeling van de kinderen en hierbij te mogen helpen."

Groep 6

Aan deze groep wordt les gegeven door meester Theo Claessens. 
 

Meester Theo

"Ik ben tevreden wanneer er elke dag een positief en veilig werkklimaat heerst in de klas met een veilige en uitdagende sfeer, waardoor alle kinderen tot optimale leerprestaties kunnen komen.

Mijn taak als leerkracht de komende jaren is vooral om het onderwijs af te blijven stemmen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij en de manier waarop leerlingen leren.

Ik wil de leerlingen binnen een duidelijke structuur de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit alles natuurlijk in samenspraak met de ouders."